Browsing Category

Radovi

Radovi,

U EVROPI VIŠE OD 9000 LJUDI UMRLO ZBOG ZLOUPOTREBE DROGA- YOUTUBE KAO SREDSTVO PROMOCIJE NARKOMANIJE

U Srbiji  je više maloletnih lica u poslednjih par meseci izgubilo život usred konzumiranja droga. Svi smo ispratili slučaj  Jovana Paunovića koji je zivot izgubio ispred jednog beogradskog splava kao posledicu konzumacije droge, a potom i slučaj mlade Mirjane Milić, koja je svoj život takođe izgubila zbog zloupotrebe droge.  Vlada

Radovi,

Turska vojna operacija u Siriji

Nakon raspada Sajks Pikotovog sporazuma koji je započeo građanskim ratom u Siriji, Turska je brzo uvidela svoj poseban geostrateški značaj, koji je samo produžetak njenog izuzetnog položaja na razmeđi dva kontinenta. Od tog trenutka pa do danas Ankara je više puta menjala svoj politički stav prema dešavanjima u Siriji, kao

Radovi,

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici nije novi fenomen niti je rezervisan isključivo za određene društvene grupe, naprotiv ovakav vid ponašanja je vrlo rasprostranjen u društvu. Nasilje u porodici podrazumeva narušavanje fizičkog i psihičkog integriteta, kao i zdravlja i spokojstva drugih članova domaćinstva. Iako je ovo stara društvena pojava, javnost je za nju

Radovi,

EKSKLUZIVNO-PRIKAZ NAJNOVIJE STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA -Prof.dr Božidar Forca

  Na procese u međunarodnim odnosima, istorijski posmatrano, najveći uticaj imale su i imaju velike sile. Posle Hladnog rata, opšta je konstatacija analitičara međunarodnih odnosa, svet se kretao ka unipolarizmu, koji su diktirale SAD. Međutim, u prvoj, a posebno drugoj deceniji ovog veka sve značajniji globalni uticaj imaju Rusija, Kina