Browsing Category

Bezbednost

Bezbednost, Radovi,

TERORIZAM – Kontrolisani haos ili progresivna nemoć?

Moderna iskustva u suprotstavljanju međunarodnom terorizmu sa islamskim predznakom, pored ostalog, ukazuju na potrebu osmišljavanja novih koncepata šireg uključivanja građana, drugih javnih institucija pored onih bezbednosnih, kao i civilnih asocijacija i organizacija, u različite aktivnosti preventivnog delovanja, koji bi trebalo da doprinesu smanjenju rizika od terorizma uopšte. Primarni ciljevi terorizma