Browsing Category

Bezbednost

Bezbednost,

ISPRATILI SMO DAN POLICIJE

Svake godine MUP obeležava svoj dan, kada se prisećamo koliko su pripadnici ovog ministarstva doprineli bezbednosti građana svakodnevnim delovanjem i herojskim delima Dan policije Republike Srbije je obeležen 16. juna 2019. godine nizom događaja na Kalemegdanu. Građani su imali prilike da se upoznaju sa ulogom policije, veštinama i tehnikama forenzike

Bezbednost, Radovi,

TERORIZAM – Kontrolisani haos ili progresivna nemoć?

Moderna iskustva u suprotstavljanju međunarodnom terorizmu sa islamskim predznakom, pored ostalog, ukazuju na potrebu osmišljavanja novih koncepata šireg uključivanja građana, drugih javnih institucija pored onih bezbednosnih, kao i civilnih asocijacija i organizacija, u različite aktivnosti preventivnog delovanja, koji bi trebalo da doprinesu smanjenju rizika od terorizma uopšte. Primarni ciljevi terorizma